Ponúkame:

  • Online registráciu pretekárov na našej stránke.
  • Meranie časov fotobunkovou metódou na profesionálnych zariadeniach firmy ALGE-TIMING so zobrazovaním štartovného čísla, bežiaceho a výsledného času na numerickom displeji čitateľnom do vzdialenosti 70 – 80m
  • Meranie časov čipovou metódou na profesionálnych zariadeniach firmy RACE RESULT s možnosťou dodania štartových čísel v neobmedzenom množstve s umiestneným logom usporiadateľa alebo sponzorov.
  • Programové vybavenie, ktoré umožňuje pružne reagovať na požiadavky usporiadateľa na spracovanie štartových a výsledkových listín. Počas pretekov zobrazovanie priebežných výsledkov na infomonitore. U všetkých pretekov garantujeme formálnosť výstupov v zmysle súťažných poriadkov.
  • LIVE výsledky.
  • SMS v cieli - neoficiálny čas a poradie.
  • Spracovávanie a vedenie rebríčkov súťaží s možnosťou prehľadu na našej webovej stránke.
  • Ozvučenie a komentovanie športových podujatí.