CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

LOBAD RACE 2018 (Cháteau Béla pri Štúrove, 2.jún 2018)

Meno/Firstname *
Priezvisko/Surname *
Rok narodenia/Year *
Pohlavie/Sex *
Klub/Club
Krajina/Country
Telef. číslo/Phone
E-mail
V prípade záujmu o súťaž družstiev zadajte rovnaký názov pri všetkých členoch družstva:
If interested in a team competition, enter the same name for all members of the team:
Družstvo - názov/Team
Vaša registrácia bude platná až po obdržaní registračného poplatku:
Your registration will be valid only after receipt of the registration fee:
- do 30.4.2018 jednotlivec ..... 8 Eur, člen tímu(min.trojčlenný) ...... 5 Eur
- na mieste v deň pretku jednotlivec .... 10 Eur, člen tímu(min.trojčlenný) .... 8 Eur
Platobný účet: IBAN: SK4483300000002501147114
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Správa pre príjemcu: „meno, priezvisko, rok narodenia“
Po pripísaní správnej sumy štartovného na účet organizátora bude registrovanej osobe zaslané na poskytnutú e-mailovú adresu „POTVRDENIE O REGISTRÁCII“, ktoré musí pretekár odovzdať podpísané pri preberaní čipu a štartového čísla pred štartom preteku !!!
After the organiser receives the fee at the correct amount, the confirmation e-mail will be sent to the provided address. Subject of the e-mail is "CERTIFICATE OF REGISTRATION". Please print the certificate, signt it, and bring it with you to the competion!!! After providing the document, you will receive the starting number and chip for exchange.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.
By signing the race I give consent to the processing of the personal data provided in the registration formular, which will be used by the organisers and timekeeping company for the organization and results processing of the sports event.