CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

VLACHY VERTICAL (Hrádza Liptovská Mara, 23.6.2018)

Meno *
Priezvisko *
Rok narodenia *
Pohlavie *
Klub
Krajina
Telefónne číslo
E-mail
Vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na platobný účet
- do 18.6.2018 ...................................................................5 Eur / 130 Kč.
účet: IBAN: SK2902000000002549840559, Bic: SUBASKBX, Variabilný symbol: 201800
alebo IBAN: CZ8703000000000267055721, Bic: CEKOCZPP, Variabilný symbol: 201800
- po tomto termíne platba možná len na mieste ............6 Eur.
Správa pre príjemcu: „meno, priezvisko, rok narodenia“
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.