CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

BEH KU KRÍŽU (Černová, 14.4.2018)

Meno *
Priezvisko *
Rok narodenia *
Pohlavie *
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy (RBL)2018. Body do celkového hodnotenia RBL 2018 sa udeľujú iba pretekárom, ktorí majú trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok, alebo sú registrovaní v športovom klube, ktorý ma sídlo v okrese Ružomberok.
Spĺňam podmienky pre zaradenie do RBL
Klub/Mesto *
Kategória
Krajina
Telefónne číslo
E-mail
Vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku
- do 6.4.2018 ..........................................5 Eur.
- do 13.4.2018 alebo v deň preteku.........8 Eur.
na platobný účet: IBAN: SK95 8330 0000 0026 0113 7773
Správa pre príjemcu: „meno, priezvisko, rok narodenia“
Po pripísaní správnej sumy štartovného na účet organizátora bude registrovanej osobe zaslané na poskytnutú e-mailovú adresu POTVRDENIE O REGISTRÁCII.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.