CasomieraPT

Registrácia pretekárov :

Názov preteku (miesto, dátum konania)
K2 MALA FATRA 2018 (Turany - Sučany, 3.-4-3.2018)
LOBAD RACE 2018 (Cháteau Béla pri Štúrove, 2.jún 2018)
Created by firefly
Tel: 908 927 883
E-mail: toman@casomierapt.sk