Beh - O putovný pohár starostu obce Vlachy

Miesto: Liptovské Vlachy

Dátum preteku:24.05.2020


Registrácia otvorenáVaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na účet. Pri platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu meno, priezvisko za koho je platba. Ak budete platiť za viacerých prosím napíšte všetky mená. Zaplatené štartovné sa nevracia. Platobný účet: IBAN: SK29 0200 0000 0025 4984 0559. Pre viac informácii ku platbe za štartovné a detaily o pretekoch nájdete v propozíciách.


Zaregistrovaním sa na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Súhlas sa udeľuje organizátorovi podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na prípadné zverejnenie foto dokumentácie z tohoto podujatia, kde by mohla byť zachytená aj moja osoba. Zároveň súhlasím s podmienkami štartu na tomto podujatí stanovenými propozíciami a som si vedomí, že štartujem na vlastné nebezpečie.