Žiarsky mestský polmaratón

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum preteku:16.05.2020


Registrácia otvorenáAk ako 1. člen štafety chcete byť klasifikovaný v polmaratóne ako jednotlivec zvolte možnosť: "Štafeta s polmaratónom"


Vyplní len štafeta

Vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na účet. Rozhodujúci je deň, kedy bude platba pripísaná na účet. Pri platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu „meno, priezvisko a rok narodenia“ Platobný účet: IBAN: SK28 0900 0000 0051 4302 6702, VS -12345. Pre viac informácii ku platbe za štartovné a detaily o pretekoch nájdete v propozíciách.


Zaregistrovaním sa na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Súhlas sa udeľuje organizátorovi podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na prípadné zverejnenie foto dokumentácie z tohoto podujatia, kde by mohla byť zachytená aj moja osoba. Zároveň súhlasím s podmienkami štartu na tomto podujatí stanovenými propozíciami a som si vedomí, že štartujem na vlastné nebazpečie.