Jánošíkova valaštička

Miesto: Vrátna

Dátum preteku:01.03.2020


Registrácia otvorená
Preteky sú určené len pre tieto ročníky narodenia.
Prosím vybrať jednu z možností pre deti 6 rokov a mladšieVyplniť kontaktné telefónne číslo na zodpovednú osobu


Emeilová adresa na zodpovednú osobu. Zaregistrovaním na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Súhlas sa udeľuje organizátorovi podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na prípadné zverejnenie foto dokumentácie z tohoto podujatia, kde by mohla byť zachytená aj moja alebo osoba môjho zverenca. Zároveň súhlasím s podmienkami štartu na tomto podujatí stanovenými propozíciami a som si vedomý, že zverenec štartujem na vlastné nebezpečie.