Cyklostore maratón Horné Srnie

Miesto: Horné Srnie

Dátum preteku:07.08.2021


Registrácia otvorená

Vaša registrácia bude platná až po zaplatení registračného poplatku a prijatí platby: Platobný účet - IBAN : SK57 0900 0000 0051 2476 5542. Ako variabilný symbol (VS) uveďte Váš dátum narodenia v tvare RRRRMMDD. Zaregistrovaním sa na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU´) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Súhlas sa udeľuje organizátorov podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov spracovanie výsledkov podujatia. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 Nariadenia a potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie o právach a podmienkach spracúvania mojich osobných údajov podľa čl.13 GDPR. Odoslaním tejto registrácie vyjadrujem súhlas s obsahom propozícií týchto pretekov. Pretekárovi mladšiemu ako 18 rokov bude umožnený štart na pretekoch len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý prinesie vypísaný súhlas o účasti na pretekoch. Prípadne tento dokument vypíše pri prezentácií. Upravit