Žaškovský minimaratón

Miesto: Žaškov

Dátum preteku:04.07.2021


Registrácia otvorená
Vaša registrácia bude platná po pripísaní sumy štartovného na účet usporiadateľa : VÚB 22229332/0200 IBAN: SK22 0200 0000 0000 2222 9332, Názov banky: VUB, a.s., SWIFT:SUBASKBX . Predškoláci, žiaci - bez štartovného. Dorastenci, dospelí, seniori, nordic walking: (kategórie č. 13 – č. 24): 8,00 EUR, ktoré pretekár uhradí prevodom na bankový účet organizátora do 29.6.2021 variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 04072021) do popisu transakcie (poznámky) uvádzajte vždy svoje celé meno a priezvisko! 10,00 EUR v hotovosti na mieste v deň konania pretekov


Zaregistrovaním sa na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Súhlas sa udeľuje organizátorovi podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na prípadné zverejnenie foto dokumentácie z tohoto podujatia, kde by mohla byť zachytená aj moja osoba. Zároveň súhlasím s podmienkami štartu na tomto podujatí stanovenými propozíciami a som si vedomí, že štartujem na vlastné nebazpečie.