Bokami Západných Tatier III.etapa

Miesto: Západné Tatry

Dátum preteku:23.03.2019


3. ETAPA 


Jedná sa o trojdňové skialpinistické etapové preteky dvojíc v pohorí Západné Tatry.

 Trať je vedená po značenej trase a pozostáva z výstupov a zjazdov či už na lyžiach, na pešo alebo za použitia iných technických (horolezeckých) pomôcok.

Etapy sú náročné a vyžadujú si vynikajúcu znalosť pohybu a orientácie v teréne ako aj výbornú technickú zručnosť pri používaní lezeckej techniky v zimných aj letných podmienkach.

Každý účastník musí byť dostatočne fyzicky zdatný a technicky vybavený na absolvovanie týchto etapových pretekov.

Kategórie:

  • muži dvojice (18-39 rokov)
  • ženy dvojice (nad 18 rokov)
  • veteráni dvojice (nad 40 rokov)

Pretekov sa môže zúčastniť  pretekár, ktorý najneskôr v prvý deň pretekov dosiahol 18 rokov.

Štartovať vo veteránskej kategórii môže len dvojica, v ktorej každý z pretekárov najneskôr v prvý deň pretekov dosiahol 40 rokov.

V prípade štartovania zmiešanej dvojice (t.j. muž+žena), táto bude zaradená do kategórie Muži, príp. Veteráni.


                                                                USPORIADATEĽ