Mountain Fight

Miesto: Žilina - Zástranie

Dátum preteku:07.04.2019


KATEGÓRIE

Sport: 4km / 20 prekážok
Warrior: 5km / 25 prekážok
Legend: Sport + Warrior

 

REGISTRÁCIA