Night Vision

Miesto: Zemné

Dátum preteku:27.07.2019


KATEGÓRIE

Sport: 4km / 20 prekážok
Warrior: 5km / 25 prekážok
Legend: Sport + Warrior

REGISTRÁCIA