Handlovská kapustnica

Miesto: Handlová

Dátum preteku:07.12.2019


                         Organizátor: ŠK ACHILES Handlová o.z., Mesto Handlová, CVČ Handlová

P O Z Ý V A J Ú na

Beh Handlovská kapustnica


PROPOZÍCIE


Registrácia ukončená