Minirally CUP

Miesto: Krásnohorské Podhradie

Dátum preteku:29.02.2020


 

 

 

Minirally Cup 2020

Krásnohorské podhradie


     Budeme merať tri prejazdy tejto rýchlostnej skúšky. Pripravenosť časomiery na 08,00hod. Po prejazde celého štartovného poľa sa všetky posádky vo vláčiku spoločne vrátia naspäť do servisu v blízkosti štartu RS, aby po krátkej pauze mohli nastúpiť na ďalšiu RS. Vzdialenosť od štartu do cieľa po ceste je cca 6,5km. Dostupnosť mobilného signálu je neobmedzená. Nepotrebujeme merať medzičasy, iba na konci v cieli. Uvítali by sme možnosť priebežných online výsledkov, avšak potrebujeme vytlačené priebežné výsledky po každej jazde, po treťom prejazde aj samostatný výsledok jednotlivých tried v tomto prejazde, aj súčet časov dosiahnutých vo všetkých troch prejazdoch.


     POZOR!!! Pre prípad, že niektorá posádka z akéhokoľvek dôvodu nedokončí rýchlostnú skúšku, teda neprejde cieľom vlastným pohonom, bude jej podľa predpisov pre MRC pridelený NÁHRADNÝ ČAS, ktorý je vo výške najhoršieho času dosiahnutého v jej triede plus 60 sekúnd, a táto posádka môže nastúpiť (ak má pojazdné vozidlo) do nasledujúcej RS. Vozidlá v jednotlivých triedach sú jasne odlíšené štartovnými číslami.