ZSL - OS Predžiakov 5.kolo

Miesto: Kubínska hoľa

Dátum preteku:08.02.2020


Mladší predžiaci

Poradie Š.t. Meno Roč. # Kategória Čas

Mladšie predžiačky

Poradie Š.t. Meno Roč. # Kategória Čas

Starší predžiaci

Poradie Š.t. Meno Roč. # Kategória Čas

Staršie predžiačky

Poradie Š.t. Meno Roč. # Kategória Čas